Pogoji poslovanja

Klikni, kupi, uživaj! Klik2go.si 🙂

Splošni pogoji poslovanja in uporabe strani Klik2go.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

1. Navedeni izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo naslednje:

– PRODAJALEC pomeni družbo Klik2go d.o.o., Vojkova ulica 58, 1000 Ljubljana, Slovenija., v nadaljevanju Klik2go, ki kot neodvisni pogodbenik, proti plačilu, v svojem imenu in za svoj račun prodaja izdane opcije za uporabo kakovostnih storitev kot kupone Klik2go po dogovorjeni ekskluzivni ceni.

– KUPEC pomeni fizično osebo, ki od prodajalca kupi kupon Klik2go in pridobi pravico do neposredne uporabe storitev izdajatelja opcije s predhodno dogovorjenim datumom uporabe storitev, ki jih nudi izdajatelj opcije.

– KUPON KLIK2GO pomeni potrdilo – izkazni papir v smislu ameriškega in evropskega obligacijskega zakonika, ki potrjuje obstoj nakupne opcije, ki upravičencu zagotavlja pravico, vendar ga ne obvezuje, da pri izdajatelju opcije za vnaprej določeno izvršilno ceno kupi na kuponu določene storitve v navedenem časovnem obdobju s predhodno rezervacijo storitev, ki jih na kuponu opredeli izdajatelj opcije.

– PONUDNIK STORITEV je pravna oseba, ki je izdala opcijo za nakup svojih storitev in prodajalca pooblastila, da v svojem imenu in za svoj račun te opcije kot kupone Klik2go prodaja na trgu.

2. Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse transakcije s kuponi Klik2go, ki jih kupcem ponuja in prodaja prodajalec na spletni strani www.klik2go.si ali po katerem koli drugem prodajnem kanalu.

3. Prodajalec na podlagi pooblastila izdajatelja opcije v svojem imenu in za svoj račun prodaja opcije kot kupone Klik2go, ki imetnikom zagotavljajo pravico, vendar jih ne obvezujejo, da od izdajatelja opcije za vnaprej določeno izvršilno ceno kupijo na kuponu navedene storitve, v navedenem časovnem obdobju, potem ko so iz strani izdajatelja prejeli potrditev rezervacije. Izdajatelj opcije tako vsakemu kupcu, ki od prodajalca kupi kupon Klik2go, podeljuje nakupno opcijo za pridobitev storitev izdajatelja opcije, ki so navedene na kuponu Klik2go, po izvršilni ceni, prav tako navedeni na kuponu Klik2go, in sicer kadarkoli v obdobju veljavnosti kupona, za katero je iz strani izdajatelja prejel potrditev rezervacije. Kupon Klik2go preveri izdajatelj opcije. Izdajatelj opcije pooblašča prodajalca za prodajo kuponov Klik2go, ki jih kupcem izda izdajatelj opcije, po maloprodajnih cenah, ki jih je sprejel prodajalec. Imetnikom kuponov je zagotovljena pravica do nakupa storitev izdajatelja opcije v veljavnem obdobju po ugodnih cenah (izvršilnih cenah). Pravica je dodeljena in izvršljiva na dan, ko prodajalec kupcu proda kupon Klik2go, za katerega je od izdajatelja prejel potrditev rezervacije.

4. Upravičenec nakupne opcije je vsakokratni imetnik kupona Klik2go, bodisi prvotni kupec ali druga oseba, na katero je kupec z izročitvijo prenesel kupon kot izkazni papir. Prenos kupona na drugo osebo je možen kadarkoli od nakupa kupona do trenutka, ko ponudnik prenosniku kupona potrdi rezervacijo.

5. Upravičenec izvrši svojo Nakupno opcijo z unovčenjem kupona tako, da izdajatelju predloži natisnjen kupon ter mu plača na kuponu navedeno izvršilno ceno za uporabo tam navedenih storitev, kadarkoli v obdobju veljavnosti kupona, pod pogojem, da je od ponudnika prejel potrditev rezervacije termina.

6. Nakupna opcija se lahko podeli in uveljavlja kadarkoli v obdobju veljavnosti (ob predhodni potrditvi izdajatelja o rezervaciji termina) do datuma poteka, označenega na kuponu in izključno pri izdajatelju opcije, ki je imetniku kupona zavezan navedeno promocijsko storitev zagotoviti na najboljši možen način, ob upoštevanju standardov kakovosti, na enak ali boljši način od tistega, ki ga uporablja v svojem rednem poslovanju s strankami.

7. Ko nakupna opcija poteče, ali je po datumu poteka označenem na kuponu, je nihče v nikakršnem obsegu ne more več uveljaviti.

8. Kupec uveljavi nakupno opcijo z rezervacijo veljavnega termina pri izdajatelju opcije. Ko ta potrdi rezervacijo termina, mora kupec poravnati znesek storitev (po izvršilni ceni), ki jih je rezerviral ob prihodu v hotel ali kateri drugi objekt, pri čemer je kupon v celoti uporabljen in se šteje, da je bila nakupna opcija uveljavljena. Kupon je ob prihodu treba predložiti izdajatelju opcije.

9. Nakupna opcija se lahko proda, dodeli ali prenese z izročitvijo kupona na novega imetnika, pod pogojem, da ni bila uveljavljena ali da ni potekla.

10. Prodajalec ni izdajatelj opcije, zato do kupca ali drugega imetnika kupona nima nobenih obveznosti, razen da mu jamči, da se je na kuponu navedeni izdajatelj vsakokratnemu imetniku kupona proti plačilu, navedenemu na kuponu, zavezal izvršiti tam določene storitve.

11. Za izpolnitev obveznosti s kupona je izključno in v celoti odgovoren le izdajatelj kupona. Morebitne reklamacije kupec razrešuje neposredno s hotelom, ob upoštevanju lokalno veljavnih reklamacijskih rokov, zakonodaje države, v kateri je ponudnik, in najboljše prakse.

12. Kuponi, objavljeni na spletnih straneh www.klik2go.si so strankam na voljo pod navedenimi cenami in v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji izdajatelja, ki sodeluje v promocijski akciji.

13. Z nakupom kupona se kupec strinja, da bo njegova plačilna kartica obremenjena za znesek maloprodajne cene. Za nakup kupona je treba na spletnih straneh www.klik2go.si oddati svoje podatke ali odpreti svoj uporabniški račun. Odprtje uporabniškega računa zagotavlja dostop in tiskanje naročil, pregled preteklih nakupov in urejanje osebnih postavk.

14. Bistveni elementi ponudbe, cene in roki, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter s podatki o načinu plačila, objavljenimi na spletni strani www.klik2go.si, veljajo v trenutku prodajalčeve dokončne potrditve naročila nakupa kupona kupcu.

15. Skupna cena storitev, brez DDV-ja in z vključenim DDV-jem, je razvidna ob gumbu »Kupi«, še preden zaključite naročilo nakupa kupona. DDV ni obračunan skladno z določili 52. člena ZDDV-1.

16. Vaše naročilo je dokončno potrjeno in nakup kupona zaključen, ko prejmete generiran kupon v svoj profil na spletni strani www.klik2go.si, pod kategorijo »Moj račun«.

17. Posledica poizkusa uporabe kupona na kateri koli drug način, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji in pravili izdajatelja, je razveljavitev kupona brez pravice do odškodnine.

18. Kot unovčen kupon se šteje prvi izdajatelju predloženi kupon. Imetnik kupona je dolžan skrbeti za preprečitev nepooblaščenega razmnoževanja. Odgovornost za škodo, ki bi s tem nastala, nosi sam.

19. Veljavnost kupona preneha z dnem, ki je naveden na kuponu, in je ni mogoče podaljšati.

20. Kupec ima pravico, da v roku 14 dni po nakupu kupona zahteva vračilo denarja. Po tem roku vračilo denarja ni več mogoče. Zahteve za povračilo denarja lahko Klik2go upošteva le, če so bile poslane po elektronski pošti na naslov: info@klik2go.si.

21. Odpovedni pogoji pri rezervacijah poletnih in zimskih paketov katerih je nosilec Klik2go d.o.o.

V primeru odpovedi že potrjenih prijav veljajo spodnji pogoji:
Odpoved rezervacije več kot 21 dni pred prihodom gosta v namestitev, se vračilo kupnine opravi v celoti.
Odpoved rezervacije med 20 in 15 dni pred prihodom v namestitev, se vračilo kupnine opravi z 30% odbitkom celotne kupnine.
Odpoved rezervacije med 15 in 10 dni pred prihodom v namestitev, se vračilo kupnine opravi z 50% odbitkom celotne kupnine.
Odpoved rezervacije med 10 in 8 dni pred prihodom v namestitev, se vračilo kupnine opravi z 80% odbitkom celotne kupnine.
Odpoved rezervacije do 7 dni pred prihodom v namestitev, se vračilo kupnine ne opravi.
V primeru NO SHOW gosta v namestitivi se gostu v celoti zaračuna kupnina paketa..


22. Postopek nakupa kupona:

Za nakup kupona Klik2go je potrebno oddati svoje podatke ali registracija uporabnika, s čimer si uporabnik ustvari profil, kjer se shranjujejo kupljena potrdila. Vsak uporabnik, ki se registrira na spletni strani www.klik2go.si, je avtomatsko prijavljen tudi na e-obveščanje.

Po registraciji uporabnik izbere način plačila in izvede nakup. Takoj po uspešno izvedenem plačilu najde kupljeno potrdilo v prostoru Moj račun. Unovči ga lahko pri ponudniku po pogojih, ki so navedeni na posameznem potrdilu in so tudi dogovorjeni s ponudnikom, v času veljavnosti ponudbe.

Na spletni strani www.klik2go.si je količina objavljenih ponudb omejena. Uporabnik dobi pravico do kupona klik2go samo z dejanskim nakupom s plačilnimi sredstvi, ki so navedena na spletni strani.

23. Ponudnik se strinja z aktiviranjem vsakega posameznega kupona ob začetku izvajanja storitev za kupca. Kupon ponudnik aktivira tako, da v spletni vmesnik www.klik2go.si/partner vnese kodo kupona. Aktivirani kupon se šteje kot v celoti uporabljen in uveljavljen kupon.

24. Ponudnik mora v skladu z zaščito kupca in drugo veljavno zakonodajo sprejeti in obravnavati vse kupčeve pritožbe.

25. Vse stroške in izdatke v zvezi z reševanjem pritožb kupca (denarna nadomestila, spremembe programa ali obsega storitev itd.), ki izhajajo iz ponudnikove ponudbe in ponujenih storitev, bremenijo izključno ponudnika. Enako velja za morebitne vladne ali sodno izrečene denarne kazni, prijavnine, omejitve, spremembe itd.

26. Vsa denarna nadomestila kupcem v celoti in izključno na lastne stroške krije ponudnik. Prodajalec nima nobene obveznosti do kupca glede povrnitve stroškov nakupa kuponov.
27. Prodajalec za noben namen ne daje nikakršnega jamstva za točnost, pravočasnost, učinkovitost, popolnost ali primernosti informacij in gradiva, objavljenih ali ponujenih na spletni strani www.klik2go.si. Informacije in gradivo lahko vsebujejo netočne podatke ali napake, pri čemer je prodajalec izrecno odvezan odgovornosti za kakršne koli tovrstne netočnosti ali napake v največjem možnem obsegu, kot ga dovoljuje zakon.

28. Uporaba kakršnih koli informacij ali gradiva na spletni strani www.klik2go.si je izključno na lastno odgovornost ponudnika, za kar prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti. Pri tem je izključna odgovornost ponudnika zagotoviti, da izdelki, storitve in informacije, ki so na voljo na spletni strani www.klik2go.si, izpolnjujejo določene zahteve.

PRAVICE GLEDE INTELEKTUALNE LASTNINE

29. Spletna stran Klik2go.si vsebuje gradivo, ki je v lasti ali pod licenco prodajalca in ki v oglasih, oglasnem materialu in vseh prevodih ohranjajo nazive kot avtorske in druge lastninske pravice. Tako gradivo med drugim vključuje obliko, postavitev, videz in grafiko. Vsakršno razmnoževanje je prepovedano, razen tistega, ki je v skladu z obvestilom o avtorskih pravicah.

30. Izdajatelj opcij v oglasih, oglasnem gradivu in prevodih nima nobenih pravic, razen tistih, ki so posebej dodeljene in navedene.

31. Splošni pogoji spletne strani Klik2go.si veljajo za razmerja med kupcem – lastnikom kupona in prodajalcem kot posrednikom pri prodaji kuponov.

32. Prodajalec v odnosu do kupca – imetnika kupona nima nobenih pravnih obveznosti, razen te, da jamči za to, da je kupone dejansko izstavil ponudnik.

33. Ti splošni pogoji so urejeni v skladu z evropskim obligacijskim zakonikom ter z drugimi zakoni, ki veljajo v EU.

34. V primeru kakršnegakoli spora, ki izhaja iz teh splošnih pogojev, so izključno pristojna sodišča v Ljubljani.

35. Nobena pogodbenica ne odgovarja nasprotni stranki za neizvedbo ali zamudo pri izvedbi zahtevanih obveznosti, če je taka neizvedba ali zamuda nastala kot posledica naravne nesreče, požara, državnega ali vladnega ukrepa, vojne, javnih nemirov, vstaj, embarga, nezmožnosti oziroma motenj pri pridobivanju osnovnih surovin, energije in drugih potrebščin, nemirov, poplav ali drugih podobnih vzrokov, na katere pogodbenica nima vpliva, pod pogojem, da o tem nemudoma posreduje pisno obvestilo ter nadaljuje izvedbo, kakor hitro je to mogoče, in pod pogojem, da lahko nasprotna stranka prekine to pogodbo, če tako stanje traja 30 (trideset) dni.

36. Izvajanje teh splošnih pogojev se prekine v obdobju, v katerem obstaja vzrok za nastalo višjo silo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

37. V največji možni meri, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja, niso niti proizvajalec niti njegovi dobavitelji in podizvajalci odgovorni ponudniku ali kupcu za kakršno koli škodo, bodisi posredno, neposredno, naključno, posledično ali kakšno drugo škodo (kar v vsakem primeru vključuje škodo zaradi nezmožnosti uporabe ali dostopa do storitev, izgube posla, izgube dobička, prekinitve poslovanja in podobno), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe ponudnikovih storitev.

38. Ne glede na škodo, ki jo lahko iz kakršnega koli vzroka utrpijo ponudniki, kupci ali katerakoli druga stranka, je celotna prodajalčeva odgovornost in odgovornost vseh njegovih dobaviteljev, ki izhaja iz prodaje ali ki se nanaša na kupone, omejena na znesek, ki ga dejansko plača kupec prodajalcu za zadevne kupone. Če so kupci upravičeni do povračila stroškov, jim mora hotelir prav tako povrniti znesek, ki so ga plačali za kupon, brez kakršnekoli obveznosti prodajalca tak znesek vrniti hotelirju.

SPREMEMBE

Prodajalec si pridržuje pravico po svoji lastni presoji kadarkoli dopolniti, popraviti ali kako drugače spremeniti te splošne pogoje. Vse dopolnitve, popravke ali spremembe je na ustrezen način treba posredovati registriranim uporabnikom. Vsakršna uporaba spletne strani www.klik2go.si na strani registriranih uporabnikov in drugih oseb po takem obvestilu se šteje za njihovo sprejemanje takih dopolnitev, popravkov ali sprememb, ki postanejo pravno zavezujoče.


Z NAKUPOM KUPONA OZIROMA ODDAJO NAROČILA ZA NAKUP SE ŠTEJE, DA JE KUPEC PREBRAL, RAZUMEL IN V CELOTI SPREJEL TE SPLOŠNE POGOJE.


Splošni pogoji prodaje kuponov Klik2go začnejo veljati 15. 3. 2015.

 

Skupaj smo boljši

NAŠI PARTNERJI